Certificeret behandling

Dine fordele

For at blive registreret alternativ behandler, skal behandleren leve op til en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssig baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Foreningen er godkendt af styrelsen for patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere efter denne ordning og har pligt til at offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som stilles til de registrerede medlemmer.

Det betyder endvidere at brugerne har mulighed for at klage til foreningens klageorgan over den behandling de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Endvidere betyder det at du som bruger af en registreret alternativ behandler (RAB) at der kan opnås tilskud til behandlingen fra sygeforsikringen Danmark.